Specimen

Här finns filmer som varken rör karp eller predatorer, det kan t.ex. vara mörtmete, färna eller något annat trevligt.
De är uppdelade i tre kategorier, Filmer, Klipp och Serier.
Filmer är längre än 15 minuter, Klipp är kortare än 15 minuter och Serier är helt enkelt serier.

Specimen – Filmer


Specimen – Klipp


Specimen – Serier