Frågor till Carl-Johan Månsson

Dela gärna så fler får läsa artikeln

Carl-Johan Månsson är ny annonsör hos oss på Swedish Anglers med sitt företag C-J Natur. Självklart passade vi på att ställa lite frågor till Carl-Johan Månsson. Vi ville helt enkelt höra lite vad han gör i jobbet, finns det planer för fler böcker och så vidare.

Om du inte vet vem Carl-Johan Månsson är så är det han som bland annat författat böckerna ”Färnan – Min Favoritfisk” och ”Att meta är att leva”. Två riktigt bra böcker om mete på svenska!

Vi skrev en recension om ”Att meta är att leva” den kan du läsa här.

C-J Natur då? Jo det är Carl-Johans företag där han helt enkelt fokuserar på arbete med fiskvård, vatten, natur och turism. Han har lång erfarenhet som fiskerikonsulent och biolog. Självklart ville vi som sagt veta lite mer kring hans arbete.

Nu är det dags för frågorna till Carl-Johan Månsson

Du har numera ett eget företag, C-J Natur. Kan du inte berätta lite mer vad du gör och hur du kan hjälpa bland annat fiskevårdsområden. Men även andra föreningar, personer med mera?

Jobbar som konsult inom områdena vatten, fiske och natur. Det är en blandning av olika uppdrag och olika kunder vilket gör jobbet spännande. Det kan handla om naturinventeringar, utredningar gällande våtmarker, utveckling fisketurism, inventeringar av stormusslor i sjöar, groddjursinventeringar, artprojekt, biotopkarteringar och biotopvård i vattendrag. Mycket handlar om fiskbestånd men jag har också försökt att bredda min verksamhet vilket känns inspirerande. 

Naturområdet tycker jag är riktigt kul att jobba med eftersom man får använda sig av all artkunskap och ekologisk kompetens som man byggt på sig. När man bygger bostäder, vägar eller annat så måste man ta naturen i beaktande och inventera vilka värden som kan beröras. Vatten är viktiga miljöer som ofta har stora värden.   

Musslor i sjöar har jag jobbat mycket med.

Har försökt att bättra på kunskapen om i vilka vatten de finns och vilka arter olika vatten innehåller. Olika arter har olika krav på sin miljö och på detta sätt är de indikatorer för vattenkvalitet och bottnar. I och med att musslorna nyttjar fisk för sin reproduktion och spridning så finns en tydlig koppling till fiskbeståndet. Nya bestånd har upptäckts och jag är både stolt och glad över att vara en del i detta. Vet du om någon sjö med musslor så får du gärna tipsa mig om detta. Mejla ditt tips! cjnatur@gmail.com

Flat dammussla, en rödlistad art som Carl-Johan Månsson hittade i Fiskestadsjön.
Flat dammussla, en rödlistad art, funnen i Fiskestadsjön, Tingsryds kommun 2020. Ny förekomst!
Foto: C-J Natur. Tipsa gärna om musselvatten du känner till!

Har under 15 års tid jobbat med fiskevårdsområdesföreningar (FVOF) och då kan det handla om att ta fram fiskevårdplaner, genomföra provfisken och på olika sätt öka kunskapen bland vattenägare. Det sistnämnda är viktigt och jag tycker mig se att det har gått i den positiva riktningen de senaste tio åren. Med ett ökat fisketryck som vi sett i många sjöar 2020 blir det allt viktigare inom föreningarnas verksamhet att förvalta fiskbestånd och ha en strategi för hur man möter det ökade intresset. 

Att förbättra fiskens miljöer kan göras genom biotopvård.

Ofta saknas lekplatser/leksubstrat i och med historiska resningar. Genom att lägga ut nytt material och lägga tillbaks sten i kanterna så skapas fler lek- och uppväxtytor för öring, vimma och id med flera arter. I denna region i sydöstra Sverige har jag varit drivande i flertalet biotopvårdsprojekt och agerat arbetsledare och ser fram emot fler projekt framöver. Biotopvård gör skillnad vilket ger en stor tillfredsställelse att jobba med. 

Arbetar också med projekt som jag kallar artprojekt. Det kan handla om att öka kunskapen om och gynna arter såsom vimma, öring, asp, gös, id, ål och flodkräfta. Kräftor har jag jobbat mycket med, är det någon art som är hotad så är det flodkräftan. Vore väldigt synd om kommande generationer inte får se en flodkräfta!

Carl-Johan kan du inte förklara hur du genomför ett provfiske från start till mål? vi har säkert flera läsare som har fiskevårdsområden eller liknande som tänkt tanken att genomföra ett provfiske.

Provfisken är en metod för att kunna bedöma ett fiskbestånd och den sjö eller vattendrags miljö. Man använder elfiske i vattendrag där man bedövar fisken genom en strömpuls som efter dokumentation kan återutsättas i vattnet. I sjöar används speciella provfiskenät som fångar årsyngel till lite större individer. Båda metoderna sker efter en strikt metodik och syftet med provfisken är främst att undersöka hur fiskens reproduktion är, och därmed mindre fiskstadier. Med provfisken utförda så får man en god nulägesbild och kunskap om vilka problem som finns i vattnet. Eftersom fisken är högre upp i näringskedjan och blir långlivad så är denna en av de bästa artgrupperna att undersöka för att kunna bedöma vattenmiljöers status. Data från provfisken används inom EU:s vattendirektiv, inom kalkeffektuppföljning och som metod för att veta om olika åtgärder gett effekt (före/efter åtgärd). 

Om man ska beskriva kortfattat hur ett standardiserat nätprovfiske går till så läggs ett förutbestämt antal bottennät (12 maskor i varje nät i olika sektioner) fördelat över hela vattnet. I en liten sjö kan det handla om en natts fiske med 8 nät medan det i stora och djupa sjöar kan handla om 56 nät. Näten läggs i på kvällen och ska ligga i 12 timmar innan de tas upp. Näten rensas på fisk och fisken mäts (alla fiskar) och vägs (artvis).

Varje näts fångst dokumenteras så man vet vilken fisk som fångades var.

Efter de tuffa fältdagarna så återstår mycket arbete att sammanställa data och utvärdera detta, mer tid än själva fältjobbet. Data rapporteras in till SLU som är nationell datavärd och som samlar all data i provfiskeregistret. Olika fiskindex ger uppgifter om status och man undersöker art- och längdfördelning, rekrytering samt bedömer påverkan. Ett viktigt moment är att föreslå förbättringar som kan handla om fiskeregler, fiskevårdsåtgärder eller olika uppföljningsmoment. 

Provfisken ligger under djurförsök så man måste ha tillstånd från Jordbruksverket och de etiska nämnderna, vilket min konsultfirma innehar. Det bästa är om man kan göra provfisken regelbundet, med några års mellanrum. På detta sätt kan man upptäcka förändringar. 

Provfisken är en av de bästa åtgärderna att börja med och det är fortfarande stort behov att provfiska fler vatten. Ni får gärna mejla mig om ni har funderingar på olika provfisken eller andra typer av inventeringar i vatten! 
cjnatur@gmail.com

C-J Natur utför ett provfiske med hjälp av ett speciellt provfiskenät.
Provfiskenät utlagt på grunt vatten i en kalkad sjö i Torsås kommun.
Foto: C-J Natur
Fångst i ett provfiskenät som Carl-Johan Månsson utfört
Lite av fångsten från ett provfiske i en humös skogssjö. 
Foto: C-J Natur

Färnan vet nog de flesta att du Carl-Johan har som en favoritart. Genom C-J Natur erbjuder du guidade turer efter färna. Det är inte ofta man ser guidning kopplat till metet, tror du att det finns en marknad för det i Sverige? Eller är metet för litet i Sverige?

Man måste börja någonstans och jag tar täten!

Jag tror på detta på sikt. Mete är inte bara att slänga ut sina tackel och vänta utan det handlar också om naturen runt sig, spänning och att berätta om vattendragen. Här har guidningen en roll att fylla och med personer som aldrig fått en färna så kan en guidetur ge minnen för livet. Jag ser metet som en bra brygga för miljöintresse i stort och kan vi öka kunskapen lite om de metvatten vi har så är jag nöjd. Som med det mesta så gäller det att pricka in rätt målgrupper. 

Metet är fortfarande litet, så är det. I jämförelse med predatorfisket så får metet nöja sig med smulorna när det gäller marknadsföring och synlighet. Men jag tror att det kommer att svänga, allt går i vågor. Blir vi bättre på att berätta vad metet betyder och detta fiskes kvaliteter så är jag övertygad om att det kommer en tid då metet blir stort. Kanske är jag före min tid och ser en utopi där borta långt förbi teknik och häftiga båtar men det finns inget fiske som kan skänka så mycket lugn och spänning som metet. 

Härligt att du tar täten! Du har släppt två böcker också, ”Färnan – min favoritfisk” och ”Att meta är att leva”. Hur kommer det sig att du skrev dessa böcker? 

I grunden skrev jag färnaboken för att jag såg artens potential som sportfisk och ville försöka lära ut lite om denna spännande fisk och hur jag tänkt genom åren. Att meta är att leva blev mer en berättelse kring olika fisketurer som jag gjort men även här måste jag nog säga att jag i grunden ville att läsaren skulle kunna snappa upp ett och annat. 

Har länge gillat att läsa och skriva om fiske. Texter och speciellt berättande och målande fisketurer har en viktig plats att fylla. När man själv började med metet så var artiklar av Arne Broman viktiga för inspiration. Hade så gärna velat träffa Arne, suttit vid någon karpsjö med honom eller åkt ut och botanisera för en dag. 

Att genom böckerna berätta lite om mina erfarenheter för de som idag är i början på det här häftiga intresset. När allt, och då menar jag verkligen all vaken tid, kretsar runt metet. Detta har varit en viktig del i allt jobb med böckerna. 

Självklart måste vi fråga, kommer det bli fler böcker framöver?

Jodå, det gör det. Har lite idéer men det är inte säkert att det blir just om mete eller ens om fiske. Kanske blir det en bok om svampar, en av de saker som jag blivit fascinerad av. Håller på mycket med växter och grod-/kräldjur så detta ligger också nära till hands. Men det skulle mycket väl kunna bli en uppföljare till Färnan. För det finns mer att berätta… hehe.

Till sist Carl-Johan, vad har du för planer inför 2021 när det kommer till fisket, har du några mål uppsatta? 

Skulle gärna köra några metpass med lite ovanligare beten för att utvärdera dessa. Betet behöver inte betyda allt men jag tror att det finns många vatten där ute där man genom att tänka utanför boxen kan få någon extra fisk i håven. 

Min flickvän Sara, som också gillar atmosfären vid vattnen och som också skriver mycket (deckare…), har filmat mycket när vi varit ute och kanske kan det bli någon metefilm framöver. 

Att meta karp är ett fint sätt att uppleva naturen. Finns inte mycket som slår att sömndrucken sitta och glo på spöna en stilla morgon med en kopp kaffe i handen. Det kommer bli några pass med karpfiske under detta året då det under 2020 nästan inte blev något. 

Har även ett par sträckor/platser som jag inte fått riktigt kläm på för färnan. Det måste stå någon storfärna här! Eller vad tror du?

Carl-Johan Månsson tro storfärnan står på denna platsen, vad tror du?
Här måste det stå en storfärna! Eller är detta undantaget i skolboken…
Foto: C-J Natur

Hälsningar Carl-Johan Månsson, Fiskerikonsulent och Biolog 
C-J Natur 
E-post: cjnatur@gmail.com
Hemsida: www.cjnatur.com

Vi tackar Carl-Johan Månsson för svaren och glöm inte att kontakta honom om till exempel ert fiskevårdsområde behöver hjälp med provfiske. Eller varför inte ge bort en guidad tur efter färnan i present till någon du tycker om!

Läs mer på C-J Natur om guidade turer, provfisken och hur du beställer hans böcker! Länken hittar du på knappen nedanför.

Vill ditt/erat företag också synas på vår hemsida?

Hör av dig till oss i så fall så kan vi säkert hitta en bra lösning! Du når oss enklast via swedishanglers@gmail.com eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret på den här sidan.

Dela gärna så fler får läsa artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *