12 Snabba Frågor till: Sportfiskarna

Dela gärna så fler får läsa artikeln

Att Sportfiskarna spelat en stor roll genom tiderna är ingenting som undgått någon. Men hur mycket vet vi egentligen om deras verksamhet? Vad gör dom med pengarna ett medlemsskap tillför, hur mycket kostar det, kan jag själv påverka vilka projekt de tar sig an? Kan vi metare ha någon fördel att vara medlemmar i sportfiskarna. Ja, frågorna kan vara många. Vi ställde 12 frågor ur en metares perspektiv till Tobias Fränstam. Ni vet, gäddkanonen som på senare år jobbat upp en medial framgång för Sportfiskarna med ett gäng trevliga filmer och samarbeten. Förhoppningsvis så skall dessa svar ge en lite klarare bild av vad vi som grupp kan förvänta oss om vi engagerar oss lite. Enjoy!

Sportfiskarna

1. Tjenare! Hur är läget? Vi börjar med en enkel fråga. Kan du lite snabbt berätta varför man skall vara medlem i Sportfiskarna och vad kostar det?

Hej, Sportfiskarna är den enda intresseorganisationen för sportfiske i Sverige. Är man intresserad av ett bra sportfiske så behövs allt från praktisk fiskevård (som att någon bygger fiskvägar och river vandringshinder) till intressepolitik (som att vi inte fiskar ut haven och värnar allemansrätten). Sett ur ett sportfiskeperspektiv finns det ingen annan organisation som arbetar med det djup och inriktning mot ett bättre sportfiske som just Sportfiskarna gör i dessa frågor.

Medlemskapet kostar lite olika beroende på om man är medlem i en klubb, enskild medlem eller familjemedlem. Det kostar idag 380 kr att bli medlem under ett år vilket även innefattar en rad olika förmåner som medlemstidning, olycksförsäkring etc. www.sportfiskarna.se/medlem

2. Som metare kan man tycka att de flesta åtgärder ni gör är riktade mot spinn eller flugfiskare. Har ni några planer på projekt som är enbart riktade mot metet?

Generellt skulle jag säga att merparten av de åtgärder och insatser som genomförs inte är riktade mot en del i sportfisket. Ser man till fiskevårdsåtgärder som strömrestaurering i vattendrag eller att återställa våtmarker är detta egentligen inget annat än bred naturvård som förutom för fisk även har stor betydelse för en mängd andra sorts organismer.

Jag tror däremot inte att det vore dumt att göra projekt för att stimulera just metet. Av någon anledning verkar det som att intresset för kanske framförallt avancerat mete har minskat ganska mycket det senaste 10–15 åren. Jag känner inte till några planer för detta men har något bra projektförslag för just metare är man varmt välkommen att höra av sig!

3. Kan man som medlem påverka er om var ni lägger era pengar (insatser)?

Ja det går. Man kan dels skicka motioner till sportfiskarnas kongress som hålls vartannat år och man kan höra av sig direkt till tjänstemännen med. Generellt kan man säga att vi löpande genomför opinionsundersökningar bland våra medlemmar kring vilka frågor de anser vara viktiga och det är sedan dessa vi försöker jobba mest med.

4. Om man känner att vissa arter som exempelvis Aspen borde få ett skydd vid tex lektid. Kan man höra av sig till sportfiskarna eller måste man lösa det på annat sätt. Tex kommunalt?

Det går bra att höra av sig till sitt närmaste regionkontor så skall vi göra vad vi kan!
I Vänern, Mälaren och Hjälmaren är aspen fredad under lekperioden i tillrinnande vattendrag men ibland krävs det givetvis att se till att efterlevnaden följs. För aspar utanför denna region kan det givetvis vara viktigt att se över fredning som förvaltningsåtgärd.

5. Berätta hur en gäddfabrik fungerar. Hur många har ni byggt och hur har resultaten sett ut? Och skulle det funka för andra arter?

Begreppet gäddfabrik syftar från början till en våtmarksrestaurering. Alltså att man återställer en våtmark i ett vattendrag. En våtmark är ofta en grund vattenyta som finns tillfälligt i landskapet när flödena är som högst som efter snösmältning under våren eller höstens nederbördsrikaste period. Just i denna typ av miljö gillar många svenska fiskarter att leka och i synnerhet gäddan vilken gett denna fiskevårdsåtgärd namnet ”gäddfabrik”.

Generellt gynnar denna typ av åtgärder hela ekosystemet och alla arter. Våtmarker är naturens egna reningsverk som renar vattnet, jämnar ut flödena i landskapet och skapar livsutrymme åt mängder av organismer så detta är alltså en generell åtgärd för alla arter. Men ser man med fokus på just fisk så vore större våtmarksrestaureringar bra.
En miljon gäddor

6. Hur står ni i frågan om ett nationellt fiskekort såsom Finland har?

Som jag förstår det är denna fråga helt död rent politiskt så det är ingenting som debatteras rent generellt.

7. Ni har gjort en del riktigt schyssta filmer och samarbeten, senast med Pikefight. Finns det något nytt sådant på g? Och framförallt, om vi metare skulle vilja göra någonting, finns det möjligheter för något sådant?

Tack.
Sportfiskarna är gärna med och visar upp verksamheten på alla sätt som vi kan och även filmer. Under de tidigare produktionerna som Silverskatten, Sveriges mesta fisk, En miljon gäddor och Många bäckar små så har dessa passat in bra i olika projekt som vi drivit. Det vore självklart möjligt att göra motsvarande film fast med mete istället.

8. Om man driver en sjö eller sköter om ett vatten.Kan man söka stöd hos sportfiskarna för förbättrande miljöåtgärder? Tänker här på karpsjöar/syndikat. Eller är det endast för öppna/allmänna vatten som gäller?

Det finns lite olika pengar man kan söka hos sportfiskarna. Allt från sportfiskarnas fiskevårdsfond, aktivitetsbidrag för klubbar till ABUs fiskevårdsfond som Sportfiskarna organiserar. Det går alltid att söka pengar men man har generellt bättre chans att få medel om det är ett vatten som allmänheten har tillträde till.

9. Vilket projekt under den senaste tioårsperioden har varit eran mest framgångsrika sett till natur och fiskesynpunkt.

Jag måste nog säga gäddfabrikerna. Just detta våtmarksarbete är viktigt på så många olika plan som att dem producerar massor av fisk som man kan sportfiska på, de gynnar bred biologisk mångfald, är naturens egna reningsverk som minskar belastningen av näringsrikt vatten på Östersjön och bidrar till grundvatteninträngning och minskar risken för vattenbrist. Sammantaget har denna sorts åtgärd en så bred förankring och passar så väl in i tiden att det blivit en motor i hela organisationen.

Den första gäddfabriken anlades 2010 i Snäckstavik, Botkyrka. Idag är just detta arbete Sportfiskarnas största del av verksamheten med en budget på kanske 20-25 miljoner kronor per år och ett tiotal anställda. Vi hade aldrig haft denna fart i arbetet och synts så mycket som vi gör utan just gäddfabriker.

10. Om man har rena metefrågor, vem ska man höra av sig till hos sportfiskarna?

Det går bra att skriva till vem som helst inom förbundet om man har en specifik fråga till en särskild person. Undrar man något mer generellt går det bra att skicka till info-mailet. Info@sportfiskarna.se

11. Som du säkert förstår så har vi utformat dessa frågor utifrån oss metarnas perspektiv. Vi är en relativt “stor” grupp fiskare som ofta lägger mycket pengar och tid på våran hobby. Men vi känner oss väldigt bortprioriterade, dels medialt och dels när det kommer till prioriteringar om miljöinsatser. Finns det någon anledning för oss att vara med i sportfiskarna. Kan vi som grupp påverka er om vi går ihop och organiserar oss i frågor som är viktiga för oss?

Jag tror det är viktigt att vi inte försöker bygga en ”vi och dem” kultur inom sportfisket rent generellt. Som jag ser det är det i grund och botten samma problematik för alla sportfiskare. De största problemen är i huvudsak en generell miljödegradering med allt från sänkta och utdikade sjöar med rätade och rensade vattendrag, dammar och vandringshinder, försurning, utfiskning av fiskbestånd och liknande. Det är även viktigt att värna allt det man tar för självklart som allemansrätten och det fria fisket, något som i det långa loppet inte är något man kan räkna med ifall det inte finns intressen som lobbar för det.

För många metare är just specimenfisket ofta viktigt och där är även Sportfiskarnas storfiskregister med datainsamling och rekordnoteringar en viktig del i metesfären. Som medlem kan man bl.a. söka i registret för att hitta tips och trix om fångade fiskar, platser och metoder.
Jag gillar mete själv och hoppas att det kan ta en större plats i det svenska fisket. Det som jag tror gör att mete kan bli populärare är egentligen just initiativ som Swedish Anglers som uppmärksammar metet mer. Jag tycker även att det vore bra om man som metare är medlem och bidrar med det man kan till förbundet.

Förbundet och dess styrelse är bara en representation av de medlemmar och klubbar som finns inom Sportfiskarna och desto fler metare som är med, desto större är sannolikheten att dessa kan engagera sig i förbundets verksamhet.

12. Sist men inte minst. Vi på Swedish Anglers har försökt att lyfta synligheten för metet i sverige. Vi är i dagsläget över 1200 personer i gruppen med synpunkter och ideér av olika slag kring metet. Här ska du förklara för oss alla varför det är en självklarhet att varenda kotte (undertecknad inkluderad) av oss skall gå med i sportfiskarna?

Sportfiskarna är den enda organisationen i Sverige som företräder sportfiskares intressen. Värnar man sin hobby och möjligheten att fiska bör det vara en självklarhet att vara med.

Sedan vill vi avsluta med att tacka er för det fantastiska jobb ni gjort genom åren!

Här kan man läsa fler av våra 12 Snabba Frågor intervjuer.

På Fiskekompaniet.se hittar man mängder med prylar till sitt mete, så kika in deras hemsida. 

Dela gärna så fler får läsa artikeln

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *